Επιστροφή στα BRANDS

LUMITECH LUMITECH

Αναγνωρισμένος διεθνώς ως αυθεντία στον τομέα του φωτισμού LED, ο αυστριακός οίκος LUMITECH δραστηριοποιείται πρωτίστως στον κλάδο του φωτισμού τροφίμων, ενώ παράλληλα παρέχει εξαιρετικά εξειδικευμένες λύσεις LED και σε άλλους κλάδους εφαρμογών. Η LUMITECH διαθέτει μεγάλη τεχνογνωσία γύρω από την τεχνολογία LED. Επιπρόσθετα η υψηλή ποιότητα της απόδοσης χρωμάτων καθώς και η δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας χρώματος που παρέχει, αποτελούν σημείο αναφοράς της παγκόσμιας βιομηχανίας. Παράλληλα έχει κάθετη εξειδίκευση στην παροχή λύσεων για το φωτισμό ψυγείων για καταστήματα τροφίμων. Όλα τα προϊόντα καθώς και τα εξαρτήματα της Lumitech κατασκευάζονται στην Αυστρία.

«Εργαζόμαστε σήμερα για τις βιώσιμες τεχνολογίες φωτισμού του αύριο» είναι η δέσμευση της LUMITECH στην καινοτομία από τη ίδρυσή της το 1997 και μία απόδειξη για αυτό είναι και το Αυστριακό Βραβείο Κρατικής Καινοτομίας για την ανάπτυξη της τεχνολογίας PI LED το 2007. 

Η TECHLIGHT INNOVATIONS είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος και στρατηγικός συνεργάτης της LUMITECH από το 2013.